In de knoop

Het doorbreken van patronen is niet eenvoudig. Je kunt als professionals binnen een team, vakgroep of maatschap flink vastlopen. Ondanks alle inzet en goede wil, verloopt de onderlinge samenwerking onderling of met de lijn op allerlei manieren stroef.

Die ene maat houdt zich nooit aan de afspraken en die andere maat is altijd zo passief. Vergaderingen monden uit in oeverloze discussies zonder voortgang. Besluiten worden maar niet genomen. Plannen zijn er volop, maar het komt er niet van om ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Je raakt verzeild in een vicieuze cirkel waar je zelf niet uitkomt en het gaat van kwaad tot erger. Alledaagse ergernissen hopen zich op, waardoor je elkaar dreigt kwijt te raken. Er kan een sfeer ontstaan van interne concurrentie en onderling wantrouwen. En dat is niet zo vreemd. Lees verder >