Op weg naar synergie

De Samenwerkingspraktijk richt zich niet op het individu, maar op wat er zich tussen mensen afspeelt. Het gaat om het zichtbaar maken van de onderliggende patronen in plaats van te zoeken naar de oorzaak van het probleem. Te ontschuldigen, doordat mensen weer oog kunnen hebben voor legitieme bedoelingen van hun collega’s en de ongewenste effecten van die legitieme bedoelingen, in plaats van te wijzen naar een zondebok. Het gaat erom preciezer te kijken naar interacties tussen mensen. Iedereen is zo deel van de ontstane verstoringen en ook deel van de oplossingen.

Wil je een samenwerking waarin iedereen wint? Met rust en energie, en focus op de juiste dingen? Daar kan ik je bij helpen.