Privacyverklaring in het kader van de AVG

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Samenwerkingspraktijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Samenwerkings-praktijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact-formulier op de website aan De Samenwerkingspraktijk verstrekt. De Samenwerkingspraktijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor – en achternaam
  • Naam van uw organisatie
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Daarnaast kan De Samenwerkingspraktijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit organisatieadvies, mediation of coaching. 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

De Samenwerkingspraktijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaart

De Samenwerkingspraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen

De Samenwerkingspraktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Samenwerkingspraktijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Samenwerkingspraktijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@desamenwerkingspraktijk.nl.

De Samenwerkingspraktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Samenwerkingspraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Samenwerkingspraktijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Samenwerkingspraktijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Samenwerkingspraktijk op via welkom@desamenwerkingspraktijk.nl. www.desamenwerkingspraktijk.nl of desamenwerkingspraktijk.nl is een website van De Samenwerkingspraktijk. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.