Samen een bedrijf leren runnen

Een vak erbij

Zodra professionals ervoor kiezen om te gaan werken in vakgroep- of maatschapverband, komt er een vak bij. Naast de inhoudelijke professie moeten zij nu namelijk een succesvolle praktijk gaan voeren. Met alles wat daarbij hoort, zoals samenwerken, besturen, ondernemen, onderhandelen, organiseren van het werk, voorkomen en oplossen van conflicten, et cetera.

Daarvoor zijn hooggespecialiseerde professionals niet opgeleid. Opeens moeten zij teamspeler zijn, terwijl hun vak meestal solistisch en autonoom is. Op het gezamenlijk runnen van een succesvol bedrijf is geen enkele medisch specialist voorbereid zodra zij hun opleiding hebben afgerond. Het vraagt verregaande samenwerking en investeren in de relatie met elkaar. Goed kunnen samenwerken is essentieel voor een gezond bedrijf en tevreden cliënten, maar veel professionals ervaren dit als ballast.

Soms helpen de oplossingen die we voor de problemen inzetten: we gaan op heisessie, of op skireis met het team, maken nog meer goed bedoelde afspraken met elkaar, gaan strakker sturen of een borrel drinken. Soms helpen deze maatregelen niet en wordt het eerder erger dan beter.

Van conflict naar synergie

De Samenwerkingspraktijk richt zich niet op het individu, maar op wat er zich tussen mensen afspeelt. Het gaat om het zichtbaar maken van de onderliggende patronen in plaats van te zoeken naar de oorzaak van het probleem. Te ontschuldigen, doordat mensen weer oog kunnen hebben voor legitieme bedoelingen van hun collega’s en de ongewenste effecten van die legitieme bedoelingen, in plaats van te wijzen naar een zondebok. Het gaat erom preciezer te kijken naar interacties tussen mensen. Iedereen is zo deel van de ontstane verstoringen en ook deel van de oplossingen.

Wil je een samenwerking waarin iedereen wint? Met rust en energie, met de focus op de juiste dingen? Daar kan ik je bij helpen. Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking.